Listen in English:


Downloads:


How did this story make you feel?

Please choose one

This is how other readers felt

Plus 3859 others

Share this story:

Internet safety:

www.thinkuknow.co.uk


Share your work

Half Rooster

Half Rooster
Find out more
about the contributors

Half Rooster

An Albanian folk tale told by David Heathfield


Once upon a time, there was an old man and an old woman. And all they had in the world was one cat and one rooster.

They were very poor and they were very hungry. And they got into a terrible row and they decided that they would separate forever.

And the old woman had the cat. And the old man had the rooster.

Well, with the cat, the cat would catch small birds and she would roast the birds and she had something to eat.

But the old man had nothing to eat at all.

Time passed, and one day he went to the rooster and said, ‘I am sorry... I am going to have to cut you in half and eat half of you.’

And the rooster nodded.

And he cut the rooster in half. And from that day on he was called ‘Half Rooster’ or, in Albanian, ‘Gjysma Gjeli’.

Gjysma Gjeli lived with the old man. But after a while he thought, ‘I have got to go and get some money.’

So Gjysma Gjeli set off hopping on one foot along the road to make his way in the world.

And along the way he met a frog in a pond:

‘Ribbit... where are you going... ribbit?’

‘I am making my way in the world.’

Take me with you all the way
And I will help you night and day
.’

‘Gjysma Gjeli jump in my belly.’

And the frog jumped into the belly of the half rooster, and along the way he hopped until he came to a fox:

‘Where are you going?’

‘I am making my way in the world.’

Take me with you all the way
And I will help you night and day
.’

‘Gjysma Gjeli jump in my belly.’

And the fox jumped into the half rooster’s belly, and along the way he hopped until he came to a wolf:

‘Where are you going?’

‘I am making my way in the world.’

Take me with you all the way
And I will help you night and day
.’

‘Gjysma Gjeli jump in my belly.’

And the wolf jumped into the belly of the half rooster, and along the way he hopped until he came to a little mouse:

‘Where are you going?’

‘I am making my way in the world.’

Take me with you all the way
And I will help you night and day
.’

‘Gjysma Gjeli jump in my belly.’

And the little mouse jumped into the belly of the half rooster, and along the way he hopped.

But now his belly was rather full and Gjysma Gjeli he went into the gardens of the palace of the King. And there in the cabbage patch he crowed as only a Gjysma Gjeli half rooster can.

Well, the King came rushing out. ‘What is all this noise? Catch that rooster!’

And the King’s men went looking through the cabbage patch for the rooster. And they cut the heads off every one of the cabbages until they came to the last one. And there, inside the cabbage, they found Gjysma Gjeli.

‘Well,’ said the King, ‘roast that half rooster!’

So they seized Gjysma Gjeli and they put him in the oven... ‘Save me!’

The frog jumped out of his belly, and all of the water that the frog had swallowed from the pond came whooshing out over that fire and put out the flames.

‘Ohhh, well,’ said the King. ‘Hmmm... Let the geese peck that half rooster to death!’

So there he was, put among the geese. And the geese got ready to peck. And just as they started pecking, he said... ‘Save me!’

And out of his belly jumped the fox and the fox ate up all of the geese.

‘Ahhh, well,’ said the King. ‘Hmmm... Put him in the stables. Let the King’s horses trample him to death!’

So the King’s men put Gjysma Gjeli into the stables and they closed the stable door and bolted the stable door and the horses reared up with their great hooves about to trample Gjysma Gjeli... ‘Save me!’

And out of his belly jumped the wolf and the wolf killed all of the King’s horses.

‘Well,’ said the King, ‘lock him up tight in a great treasure chest!’

So they opened the King’s greatest treasure chest and they put Gjysma Gjeli inside and they locked it tight.

And the treasure chest was full of gold coins, and Gjysma Gjeli pecked up those gold coins one by one by one until they were all inside his belly... ‘Save me!’

And out of his belly jumped the mouse and the mouse gnawed a hole in the side of the treasure chest.

And out of that hole squeezed Gjysma Gjeli with all of those gold coins inside, and went hopping back along the way, back towards the old man. And as he hopped, with the King’s men coming after him (but they weren’t quick enough), one gold coin dropped from his beak along the way.

On he hopped until he came back to the old man.

‘I will live with you,’ said Gjysma Gjeli. ‘But you must feed me enough and give me somewhere soft to sleep. Remember to beat me with your rod every day.’

Well, the old man beat Gjysma Gjeli with a rod, and out of his beak dropped one gold coin.

The old man, with that gold coin, had enough to eat and more to spare.

The next day, he beat Gjysma Gjeli again, and another gold coin, and the next day another; and everyday a new gold coin.

Well, the old woman was jealous when she found out that the old man had all these gold coins, so she sent her cat to find gold coins.

And the cat set off along the way, and came along the way to where that gold coin had dropped from Gjysma Gjeli’s beak. And the cat ate up that gold coin and went on its way.

But after that it found no more gold coins, it just swallowed other things.

And when the cat returned to the old woman, she took her rod and beat the cat. And sure enough a gold coin came out of its mouth.

She was happy... for a day.

But the next day, when she beat the cat, what came out of his mouth was a salamander.

The cat eats something strangeAnd the next day, when she beat him, what came out of his mouth was a rat.

And the third day, what came out of the cat was a snake.

And she became so angry that she beat the cat to death and died herself of anger.

And so it was that Gjysma Gjeli and the old man lived the rest of their days in comfort.

Half Rooster
Find out more
about the contributors

Half Rooster

An Albanian folk tale told by David Heathfield


Na ishte një herë, një plak dhe një plakë. Gjithçka që kishin në këtë botë ishte një mace dhe një gjel.

Ata ishin shumë të varfër dhe shumë të uritur, dhe u grindën keqas me njëri-tjetrin e vendosën që të ndaheshin përgjithmonë.

Plaka mori macen, ndërsa plaku mori gjelin.

Macja kapte zogj të vegjël dhe plaka i piqte zogjtë, e kështu kishte diçka për të ngrënë.

Por plaku i gjorë nuk kishte asgjë për të ngrënë.

Kaloi një farë kohe dhe një ditë ai shkon te gjeli dhe i thotë, “Më vjen keq or mik... nuk kam ç’bëj, do të të ndaj në gjysmë dhe do të ha gjysmën tënde”.

Dhe gjeli pranoi.

Plaku e ndau gjelin në gjysmë dhe që nga ajo ditë u quajt Gjysmagjel.

Gjysmagjeli jetoi me plakun, por pas ca kohësh mendoi, “Duhet të shkoj për kësmet që të fitoj para”.

Prandaj Gjysmagjeli u nis duke kërcyer me një këmbë në rrugë për të shkuar për kësmet.

Rrugës takon një bretkosë që rrinte në një pellg:

“Kuak... ku po shkon... kuak?’

“Kam dalë në botë për kësmet”.

Gjysmagjel o Gjysmagjel,

më merr mua në bark,

kur të kërkosh ndihmë

do të dal me vrap”.

“Eja bretkosë, hyr në barkun tim”.

Dhe bretkosa kërceu në barkun e Gjysmagjelit dhe ai vazhdoi rrugën duke u hedhur me një këmbë derisa takohet me një dhelpër:

“Ku po shkon?”

“Kam dalë në botë për kësmet”.

Gjysmagjel o Gjysmagjel,

më merr mua në bark,

kur të kërkosh ndihmë

do të dal me vrap”.

“Eja dhelpër, hyr në barkun tim”.

Dhe dhelpra kërceu në barkun e Gjysmagjelit dhe ai vazhdoi rrugën duke u hedhur me një këmbë derisa takohet me një ujk:

“Ku po shkon?”

“Kam dalë në botë për kësmet”.

Gjysmagjel o Gjysmagjel,

më merr mua në bark,

kur të kërkosh ndihmë

do të dal me vrap”.

“Eja ujk, hyr në barkun tim”.

Dhe ujku kërceu në barkun e Gjysmagjelit dhe ai vazhdoi rrugën duke u hedhur me një këmbë derisa takohet me një mi të vogël:

“Ku po shkon?”

“Kam dalë në botë për kësmet”.

Gjysmagjel o Gjysmagjel,

më merr mua në bark,

kur të kërkosh ndihmë

do të dal me vrap”.

“Eja mi, hyr në barkun tim”.

Dhe miu kërceu në barkun e Gjysmagjelit dhe ai vazhdoi rrugën duke u hedhur me një këmbë.

                       

Por tani barku i ishte mbushur plot dhe Gjysmagjeli hyri në kopshtet e pallatit të mbretit. Dhe atje në kopshtin e mbjellë me lakra, ai filloi të këndojë ashtu si di të këndojë vetëm një gjysmagjel.

Mbreti doli me vrap. “Ç’është gjithë kjo zhurmë? Kapeni atë gjel!”

Rojet e mbretit dolën të kërkojnë gjelin në kopshtin me lakra. Dhe i prenë të gjitha kokat e lakrave derisa erdhën tek e fundit. Dhe aty, brenda në lakër, gjetën Gjysmagjelin.

“Kapeni dhe piqeni atë gjysmagjel!” tha mbreti.

Kështu ata e kapën Gjysmagjelin dhe e futën në furrë. “Më shpëto” tha Gjysmagjeli.

Bretkosa doli nga barku i tij dhe i gjithë uji që kishte gëlltitur nga pellgu vërshoi mbi zjarr dhe fiku flakët.

“Epo mirë”, tha mbreti, “Hidheni te patat që ta çukisin me sqep gjysmagjelin e të ngordhë!”

Dhe rojet e hodhën në mes të patave. Dhe patat u bënë gati ta çukisin me sqep. Sapo filluan ta çukisin, Gjysmagjeli tha “Më shpëto!”

Dhe del nga barku i tij dhelpra dhe dhelpra i hëngri të gjitha patat.

“Epo mirë,” tha mbreti. “Futeni në stallë, le ta shkelin me këmbë kuajt e mi dhe të ngordhë!”

Kështu, rojet e mbretit e hodhën Gjysmagjelin në stallë dhe mbyllën derën e stallës me shul, dhe kuajt u ngritën në dy këmbët e pasme duke kërcyer lart, gati për ta shkelur Gjysmagjelin... “Më shpëto!" tha ai.

Dhe nga barku i tij doli ujku, i cili i vrau të gjithë kuajt e mbretit.

“Epo mirë,” tha mbreti. “Futeni dhe kyçeni mirë në arkën e thesarit tim!”

Kështu, rojet hapën arkën e thesarit të mbretit dhe e futën Gjysmagjelin brenda dhe e kyçën mirë.

Arka e thesarit ishte plot me monedha floriri, dhe Gjysmagjeli i hëngri një nga një derisa të gjitha i futi në bark... “Më shpëto” tha Gjysmagjeli!”

Dhe nga barku i tij doli miu dhe miu brejti një vrimë në anë të arkës së thesarit.

Dhe nga vrima Gjysmagjeli doli jashtë me të gjitha monedhat e floririt në bark, dhe duke kërcyer mori rrugën për t’u kthyer te plaku. Ndërsa Gjysmagjeli kërcente rrugës, dhe rojet e mbretit e ndiqnin pas (por nuk ishin aq të shpejtë sa ta kapnin), një monedhë floriri i del nga sqepi dhe i bie në rrugë.

Dhe duke kërcyer në një këmbë, kthehet te plaku.

“Unë do jetoj këtu me ty”, i tha Gjysmagjeli. “Por duhet të më ushqesh mirë dhe të më japësh një vend të butë ku të fle gjumë. Mos harro të më godasësh me shkop çdo ditë”.

Plaku e goditi Gjysmagjelin me shkop, dhe nga sqepi i doli një monedhë floriri.

Plaku, mori monedhën dhe bleu plot ushqim për të ngrënë e i teproi.

Ditën tjetër, ai e goditi sërish Gjysmagjelin me shkop, dhe prapë doli një monedhë tjetër, edhe ditën tjetër një monedhë tjetër; çdo ditë nga një monedhë floriri.

Plaka kur e mori vesh se plaku ishte bërë i pasur me gjithë ato monedha floriri, u bë xheloze dhe dërgoi macen të gjente edhe ajo monedha floriri.

Dhe macja u nis për rrugë, dhe mbërriti aty ku kishte rënë monedha e floririt nga sqepi i Gjysmagjelit. Dhe macja e hëngri monedhën dhe vazhdoi rrugën.

Por, pas kësaj nuk gjeti më monedha floriri, prandaj filloi të gëlltisë gjëra të tjera.

Dhe kur macja u kthye te plaka, ajo mori shkopin dhe e goditi macen. Dhe ja, nga goja i doli një monedhë floriri.

Plaka u gëzua... por vetëm për një ditë.

Ditën tjetër, kur goditi macen, nga goja i doli një hardhucë.

Dhe ditën tjetër, kur e goditi, nga goja i doli një mi.

Dhe ditën e tretë, nga goja i doli një gjarpër.

Plaka u inatos aq shumë, sa e rrahu macen derisa ngordhi, edhe ajo vetë vdiq nga inati.The cat eats something strange

Dhe kështu, Gjysmagjeli dhe plaku jetuan të ngopur e të kënaqur gjithë ditët e jetës.

Other Albanian Stories

The Eagle and the King

The Eagle and the King

Language: English/Albanian  Origin: Albania

Once there was a boy who used to go hunting in the mountains with his bow and arrow. One day, the boy spent all afternoon hunting in the mountains, but there were no animals to be found and he soon grew worried that there would be no food on his table that night...

Enjoy this story in: English Albanian

The Fool, the Sheep and the End of the World

The Fool, the Sheep and the End of the World

Language: English/Albanian  Origin: Albania

Nasreddin Hodja is the name of the wise fool in so many Turkish tales, and tales beyond Turkey through the Middle East and North Africa and far into the Balkans, into Russia, as far as India and China...

Enjoy this story in: English Albanian

Hard Times (A True Story)

Hard Times (A True Story)

Language: English/Albanian  Origin: Kosovo

I was very young when the war started so I do not remember everything about it. I just remember that it was very scary...

Enjoy this story in: English Albanian

The Three Brothers

The Three Brothers

Language: English/Albanian  Origin: Albania

There was once a poor man who died and left his wife and son alone. The boy was named Kordha, and as time passed he grew to be big and strong. The mother and son were happy together but they were very poor. One day, Kordha asked his mother, ‘Is there nothing that my father left me to remember him by?’

 

Enjoy this story in: English Albanian

View All

Your World

Please send us stories, pictures, poems and responses. We’ll display your work in our World Stories Gallery. Enter our national writing and art competitions. Win certificates and prizes.