Listen in English:


Downloads:


How did this story make you feel?

Please choose one

This is how other readers felt

Plus 3244 others

Share this story:

Internet safety:

www.thinkuknow.co.uk


Share your work

The Fool, the Sheep and the End of the World

The Fool, the Sheep and the End of the World
Find out more
about the contributors

The Fool, the Sheep and the End of the World

An Albanian folk tale retold by David Heathfield


Nasreddin Hodja is the name of the wise fool in so many Turkish tales, and tales beyond Turkey through the Middle East and North Africa and far into the Balkans, into Russia, as far as India and China...

Hodja Nasreddin had a lamb that was now fully grown. His neighbours came.

‘Nasreddin Hodja, your sheep is fat. Let us go and slaughter it by the river. The sun is shining. We will have a feast!’

‘I don’t think so,’ said Nasreddin.

‘But, Nasreddin, haven’t you heard? The world is going to end tomorrow!’

‘The world is going to end...? Very well.’

And they led the sheep down to the riverside, and there in the warm sunshine, Nasreddin prepared and slaughtered his sheep. And he butchered the sheep.

In the warm sunshine his friends took off their clothes and jumped into the river, splashing and swimming in the fresh water.

Nasreddin made a spit, built a fire, and began to roast the meat.

The friends, the neighbours, splashed in the water, enjoying themselves when Nasreddin worked and worked and worked.

After a long time, the smell of delicious roasted meat reached their nostrils. They climbed out of the river.

‘Nasreddin, the food smells so good but... Nasreddin, where are our clothes?’

The world is ending tomorrow‘I used them to make the fire.’

‘You burned our clothes to cook the sheep!’

‘Yes,’ said Nasreddin. ‘Why are you concerned? After all, the world is going to end tomorrow.’

The Fool, the Sheep and the End of the World
Find out more
about the contributors

The Fool, the Sheep and the End of the World

An Albanian folk tale retold by David Heathfield


Hoxhë Nastradini është emri i budallait të mençur në shumë përralla turke, dhe në përralla përtej Turqisë në Lindjen e Mesme e në Afrikën e Veriut, e deri në Ballkan, në Rusi e madje deri në Indi dhe Kinë...

Hoxhë Nastradini kishte një qengj që tashmë ishte rritur, dhe i vijnë komshinjtë.

“Hoxhë Nastradin, delja jote qenka majmur. Eja shkojmë dhe e therim aty afër lumit. Dielli është i ngrohtë, eja bëjmë qejf e festojmë!”

“Jo, nuk e bëj këtë” tha Nastradini.

“Nastradin, nuk e ke dëgjuar? Nesër është fundi i botës!”

“Do t’i vijë fundi botës...? Epo shumë mirë”.

Kështu, ata morën delen dhe e çuan në breg të lumit, dhe atje nën rrezet e ngrohta të diellit, Nastradini e bëri gati dhe e theri delen. Pastaj i rropi lëkurën.

Nën rrezet e ngrohta të diellit, shokët e Nastradinit hoqën rrobat dhe u hodhën në lumë, duke notuar e duke u freskuar në ujë.

Nastradini bëri një hell, bëri një zjarr dhe filloi të pjekë mishin.The world is ending tomorrow

Shokët e tij, komshinjtë, u lanë në ujë, duke u kënaqur ndërsa Nastradini lodhej e lodhej duke punuar.

Pas një kohe të gjatë, era e mirë e mishit të pjekur u ngacmoi hundët. Kështu, dolën nga lumi.

“Nastradin, sa erë e mirë vjen, por... Nastradin, ku i kemi rrobat?”

”Rrobat? I dogja për të bërë zjarrin”.

“Na dogje rrobat për të pjekur delen?”

“Po”, tha Nastradini. “Pse e vrisni mendjen? Nesër vjen fundi i botës. Hani tani”.

 

Other Albanian Stories

The Eagle and the King

The Eagle and the King

Language: English/Albanian  Origin: Albania

Once there was a boy who used to go hunting in the mountains with his bow and arrow. One day, the boy spent all afternoon hunting in the mountains, but there were no animals to be found and he soon grew worried that there would be no food on his table that night...

Enjoy this story in: English Albanian

Half Rooster

Half Rooster

Language: English/Albanian  Origin: Albania

Once upon a time, there was an old man and an old woman. And all they had in the world was one cat and one rooster...

Enjoy this story in: English Albanian

Hard Times (A True Story)

Hard Times (A True Story)

Language: English/Albanian  Origin: Kosovo

I was very young when the war started so I do not remember everything about it. I just remember that it was very scary...

Enjoy this story in: English Albanian

The Three Brothers

The Three Brothers

Language: English/Albanian  Origin: Albania

There was once a poor man who died and left his wife and son alone. The boy was named Kordha, and as time passed he grew to be big and strong. The mother and son were happy together but they were very poor. One day, Kordha asked his mother, ‘Is there nothing that my father left me to remember him by?’

 

Enjoy this story in: English Albanian

View All

Your World

Please send us stories, pictures, poems and responses. We’ll display your work in our World Stories Gallery. Enter our national writing and art competitions. Win certificates and prizes.