Listen in English:


Downloads:


How did this story make you feel?

Please choose one

This is how other readers felt

Plus 4900 others

Share this story:

Internet safety:

www.thinkuknow.co.uk


Share your work

Hard Times (A True Story)

Hard Times (A True Story)
Find out more
about the contributors

Hard Times (A True Story)

An Albanian Story by Anonymous


I was very young when the war started so I do not remember everything about it. I just remember that it was very scary, everybody very nervous and none of us really knowing what was going on. Nobody felt safe and there were terrible stories of killings and violence.

I remember my mum telling us one day that we were not going to be safe if we stayed in our home. She said that we would have to cross the border and stay away from our home until the war ended.

I was very scared and I didn’t want to leave my home. Our father was not around to help us and I could tell that my mother was very frightened. She was pregnant with my youngest sister and she had four daughters to look after, including me. I was too young to help so she must have felt very alone.

There were lots of stories about people going missing at the border and this made us all very scared. My father was not around and my mother had also decided that my aunt should come with us. I can imagine how difficult it must have been for them having to look after four young girls in such a scary situation. We heard that people were being killed, and that only a certain amount of people were being let through the border into Macedonia each day. All of this made us very frightened, but my mum insisted that it was still necessary for us to make the journey so that we would be safe until the war ended.

I do not remember crossing the border but my mum has told the story many times. It was very noisy and there were lots of people all pushing and shoving. Everybody was nervous about the stories and nobody was sure what happened to those who were taken away by the soldiers.

Looking for my sisterJust as we were crossing, my mum lost sight of my older sister and could not find her in the crowd. She was suddenly frightened that we would be allowed to cross the border but my sister would be left behind or taken by the soldiers. It was my aunt who found my sister just in time and helped her to cross the border so that we were all back together again on the other side.

We stayed with my mother’s family in Macedonia until the war ended, and then we returned home when it was safe. But when I was eight years old my mother said that it was time to move again. I did not want to move because it was so scary the last time, but my mum said that we were moving to England because we would all have a better future. I hated the idea at first because I did not want to leave my friends, but when I arrived here I liked it very much.

Back home, school time ended in the afternoon, but I prefer it here where we stay until three o’clock. There is more choice here in England and I think that you can go to university even if you do not have a lot of money; you just need to work hard and study hard and be determined.

Even though it did take me some time to settle here, I am happy to call England my home as I have so many good friends here. There are also children from all over the world here in England. In my school there are children from Somalia, Bangladesh, Poland, Portugal, and the Philippines, and from other countries too. I do not feel that I am different just because I am from Albania.

I think that this story is about accepting change. Life can sometimes be really difficult and scary, and sometimes there are many changes, but I see that good things can come from change. I am looking forward to going to university and having a career, and I am happy to be in a place that is so full of opportunity and also where I am surrounded by so many different cultures. I call my story Hard Times, but really this story is about the opportunities life gives you when you survive the hard times and look to the future.    

Hard Times (A True Story)
Find out more
about the contributors

Hard Times (A True Story)

An Albanian Story by Anonymous


Kohë të vështira
(Histori e vërtetë)

Histori shqiptare nga Anonim


Isha shumë e vogël kur filloi lufta, prandaj nuk më kujtohet shumë mirë. Por mbaj mend që isha e trembur, të gjithë ishin si në gjemba dhe asnjë prej nesh nuk e dinte se çfarë do të ndodhte. Askush nuk ndihej i sigurt dhe dëgjonim histori të tmerrshme vrasjesh e dhune.

Më kujtohet nëna kur na tha një ditë se nëse do të rrinim në shtëpi, nuk e kishim jetën të sigurt. Na tha se duhej të kalonim kufirin dhe të qëndronim larg shtëpisë deri kur të përfundonte lufta.

Kisha shumë frikë dhe nuk doja të largohesha nga shtëpia. Babai nuk ishte me ne dhe unë e kuptoja se nëna ishte shumë e frikësuar. Ajo ishte shtatzënë me motrën time më të vogël dhe kishte katër vajza për t’u kujdesur, bashkë me mua. Unë isha shumë e vogël që ta ndihmoja, prandaj nëna duhet të jetë ndierë shumë e vetmuar.

Qarkullonin shumë histori për njerëz që humbnin në kufi, dhe kjo na trembi shumë të gjithave. Babai nuk ishte me ne dhe nëna kishte vendosur që me ne të vinte edhe halla. Mund ta imagjinoj se sa të dobëta duhet të jenë ndierë që u duhej të kujdeseshin për katër vajza të vogla në një situatë të frikshme si ajo. Dëgjonim se njerëzit vriteshin, dhe se për të kaluar kufirin me Maqedoninë lejonin vetëm një numër të caktuar njerëzish në ditë. Nga kjo u frikësuam shumë, por nëna këmbëngulte se ishte e domosdoshme që të niseshim për rrugë që të ishim të sigurta derisa të përfundonte lufta.

Nuk më kujtohet kur kaluam kufirin, por nëna ma ka treguar historinë shumë herë. Bëhej një zhurmë e madhe dhe shumë njerëz shtyheshin me njëri-tjetrin. Të gjithë ishin si në gjemba për shkak të historive dhe askush nuk ishte i sigurt se çfarë u ndodhte atyre që merreshin nga ushtarët.

Pikërisht në momentin kur po kalonim kufirin, nënës sime i humbi nga sytë motra ime më e madhe dhe nuk po arrinte ta gjente në turmë. Papritur ajo u tremb shumë duke menduar se neve do të na lejonin të kalonim kufirin, ndërsa motra do të mbetej prapa ose do të kapej nga ushtarët. Mirëpo, halla e gjeti motrën time në kohë dhe e ndihmoi të kalojë kufirin, kështu ne u bashkuam sërish në anën tjetër.

Ne qëndruam me familjen e nënës sime në Maqedoni derisa përfundoi lufta, dhe më pas kur gjendja u bë e sigurt u kthyem në shtëpi. Por, kur isha tetë vjeçe nëna më tha se kishte ardhur koha të largoheshim sërish. Unë nuk doja të largohesha, sepse herën e parë isha trembur shumë, por nëna më tha se kësaj here do të shkonim në Angli sepse atje do të kishim të gjithë një të ardhme më të mirë. Në fillim nuk doja aspak, sepse nuk dëshiroja të lija shoqet e mia, por kur mbërrita këtu më pëlqeu shumë.

Në vendin tim, shkolla mbaronte në darkë, por këtu më pëlqen që qëndrojmë deri në orën tre pasdite. Këtu në Angli ka shumë gjëra nga të cilat mund të zgjedhësh, dhe mendoj se mund të shkosh në universitet edhe nëse nuk ke shumë para; të duhet vetëm të punosh shumë të studiosh shumë dhe të jesh e vendosur.

Megjithëse m'u desh pak kohë sa të mësohesha këtu, jam e lumtur që mund të them që Anglia është shtëpia ime sepse kam kaq shumë shokë e shoqe të mira këtu. Këtu në Angli ka edhe fëmijë nga e gjithë bota. Në shkollën time ka fëmijë nga Somalia, Bangladeshi, Polonia, Portugalia dhe Filipinet. Edhe nga disa vende të tjera. Mua nuk më duket se jam ndryshe ngaqë jam nga Shqipëria.

Mendoj se kuptimi i kësaj historie është të pranosh ndryshimet. Jeta ndonjëherë mund të jetë vërtet e vështirë dhe e frikshme, dhe ndonjëherë jeta sjell shumë ndryshime, por unë e shoh që nga ndryshimet mund të vijnë gjëra të mira. Unë mezi pres që të shkoj në universitet dhe të filloj karrierën, dhe jam e lumtur që jam në një vend që është plot me mundësi dhe ku jam e rrethuar nga kaq shumë kultura të ndryshme. Historinë time e quaj Kohë të vështira, por në të vërtetë kuptimi i kësaj historie janë mundësitë që jeta të jep kur mbijeton gjatë kohëve të vështira dhe sheh përpara drejt së ardhmes.

Other Albanian Stories

The Eagle and the King

The Eagle and the King

Language: English/Albanian  Origin: Albania

Once there was a boy who used to go hunting in the mountains with his bow and arrow. One day, the boy spent all afternoon hunting in the mountains, but there were no animals to be found and he soon grew worried that there would be no food on his table that night...

Enjoy this story in: English Albanian

The Fool, the Sheep and the End of the World

The Fool, the Sheep and the End of the World

Language: English/Albanian  Origin: Albania

Nasreddin Hodja is the name of the wise fool in so many Turkish tales, and tales beyond Turkey through the Middle East and North Africa and far into the Balkans, into Russia, as far as India and China...

Enjoy this story in: English Albanian

Half Rooster

Half Rooster

Language: English/Albanian  Origin: Albania

Once upon a time, there was an old man and an old woman. And all they had in the world was one cat and one rooster...

Enjoy this story in: English Albanian

The Three Brothers

The Three Brothers

Language: English/Albanian  Origin: Albania

There was once a poor man who died and left his wife and son alone. The boy was named Kordha, and as time passed he grew to be big and strong. The mother and son were happy together but they were very poor. One day, Kordha asked his mother, ‘Is there nothing that my father left me to remember him by?’

 

Enjoy this story in: English Albanian

View All

Your World

Please send us stories, pictures, poems and responses. We’ll display your work in our World Stories Gallery. Enter our national writing and art competitions. Win certificates and prizes.